WELKOM op mijn site !

Overige

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING:

PRIVACY
Word – 141,2 KB 141 downloads

KLACHT INDIENEN:

Deze praktijk voldoet aan de WKKGZ wet. Eén van de onderdelen is dat u als patiënt/cliënt een klacht kunt indienen. Dat kan via deze website www.klachtenloketparamedici.nl.
Daar treft u alle informatie.

Telefoon 0900 – 24 37 070

 

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici eerstelijn
Telefoon 033 – 421 61 89

 

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Telefoon 030 – 262 56 27

 

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg

 

DISCLAIMER:

 

Doc 2
Word – 13,0 KB 142 downloads

Missie en visie Oefentherapie Helmond:

Missie

Oefentherapie Helmond richt zich op verbeteringen op het activiteiten- en participatieniveau zodat kwaliteit van leven van een brede groep individuen blijvend verbeterd.

Visie

Binnen oefentherapie Helmond staat het duurzaam beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt centraal. Dit duurzaam beantwoorden van de hulpvraag betekent dat er naast doelen op korte termijn ook aan doelen op lange termijn gewerkt wordt. Deze doelen zullen op activiteiten- en participatieniveau zijn en samen met de patiënt gevormd worden. Doordat diagnostiek en interventie in eigen omgeving van de plaatsvinden ontstaan er geen transferproblemen.

De oefentherapeutische behandelingen hebben tot doel om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Kwaliteit van leven wordt bepaald door de door de patiënt ervaren fysieke, psychische en sociale factoren, de vervulling van levensdoelen en maatschappelijke participatie (Stimulansz, 2013).

Vanuit deze visie zijn er op dit moment twee pijlers uitgezet dit die de koers op lange termijn zullen bepalen.

1) Het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag of vaardigheden is richtinggevend; hiermee wordt bedoeld dat leren een van de grote hoofddoelen van activiteiten vanuit oefentherapie Helmond zijn. Dit wil zeggen dat zowel de therapeute als patiënten zich bezighouden met leerprocessen om doelen te bereiken.

2)  Samenwerken met andere para(medici) en hulpvolle personen is van groot belang voor de volledigheid van de zorg voor een patiënt. Door een netwerk te hebben van (para)medici en hulpvolle personen die bij kunnen dragen aan oefentherapeutische behandelingen wordt er het grootst mogelijke effect tijdens de behandeling bereikt.  

Stimulansz. (2013). Kwaliteit van leven. Opgeroepen op 01 06, 2014, van thesauruszorgenwelzijn: http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/kwaliteitvanleven.htm