Oefentherapie Helmond is aangesloten bij :

Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. Alle oefentherapeuten zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens dit protocol. Dit maakt dat de patiënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

 

Houding Netwerk Nederland heeft de afgelopen jaren de nog aanwezige kennis op het gebied van houdings- en bewegingsleer verzameld en met een aantal deskundigen gezocht naar pragmatische oplossingen. Het enorme belang van het tot staan brengen van de huidige negatieve groei-ontwikkelingen bij de jeugd wordt door deze (emeritus) hoogleraren en (para-) medici onderstreept.

We hebben in de afgelopen jaren een groot kennis netwerk heeft opgebouwd, bestaande uit met name een groot aantal wetenschappers, (para-)medici en emeritus hoogleraren.

De voorlichtings- en preventie programma’s naar de oorzaken en aanpak van de problemen van het steun- en bewegingsapparaat ( rug-, nek- en gewrichtsklachten en de hieraan gerelateerde algemene gezondheidsklachten) zullen worden ondersteund door een evenwichtig samengesteld team van wetenschappelijke docenten, (para-) medici en hoogleraren.

 

Landelijk Netwerk Slaapoefentherapeuten.

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten Cesar & Mensendieck zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.